Informace

Společnost NARETAS s.r.o. se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 IČO:608133166 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 312752 (v postavení správce osobních údajů)
Vás tímto informuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovává po obdržení Vašeho životopisu Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo, fotografii, informace o Vaší kvalifikaci a vzdělání a další údaje týkající se Vaší osoby a uvedené v zaslaném životopise.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem výběru vhodného uchazeče k obsazení vypsané pracovní pozice a případného kontaktování uchazečů. Takové zpracování umožňuje ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) a f)
obecného nařízení o ochraně osobních údajů, i bez Vašeho souhlasu.


Vaše osobní údaje bude naše společnost zpracovávat do skončení výběrového řízení a uplynutí zkušební doby vybranému uchazeči, příp. déle po dobu, po kterou naší společnosti stanoví jednotlivé právní předpisy povinnost zpracovávat osobní údaje. Po uplynutí těchto dob bude Váš životopis skartován / vymazán, pokud jste naší společnosti neudělil/a souhlas se zařazením do naší databáze uchazečů. Zpracování bude prováděno naší společností, příp. může pověřit zpracováním další externisty poskytující související služby. (blíže v Zásadách zpracování osobních údajů na webu https://www.nareta.cz).

Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, aby s nimi samy nakládaly za jiným, než výše uvedeným účelem. Vaše osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo EU. Případní zpracovatelé i jejich výpočetní technika (servery, cloudy atd.) se nachází v EU. Při zpracování nebudou o Vás činěna rozhodnutí založená jen a pouze na automatizovaných procesech.


Dovolujeme si Vás závěrem informovat, že máte právo požadovat:

 • informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • přístup k údajům, které o Vás zpracováváme, s uvedením účelu a zákonného titulu zpracování,
 • opravu, změnu nebo doplnění Vašich osobních údajů,
 • výmaz těchto osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni
  dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit
  se se stížností na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Společnost NARETAS s.r.o